Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp

Đơn vị thành viên


Xí nghiệp xây dựng số 1 do Phó Tổng Giám đốc Nguyên Minh Thông quản lý
Xí nghiệp xây dựng số 1 do Phó Tổng Giám đốc Nguyên Minh Thông quản lý

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thông kiêm Giám đốc xí nghiệp xây dựng số 1 hiện đang thi công công trình 04 căn biệt thự tại Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Sự kiện nổi bật


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NĂM 2019

Sáng ngày 26 tháng  07 năm  2019, Công ty cổ phần đầu tư  và xây dựng số 34 đã tổ...

THI CÔNG GÓI THẦU " KHÁCH SẠN AMIANA NHA TRANG"

Ngày 18/08/2018 tại văn phòng Ban QLDA Công ty TNHH Hồ Tiên  đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng...

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NĂM 2018

Sáng ngày 22 tháng  06 năm  2018, Công ty cổ phần đầu tư  và xây dựng số 34 đã tổ...

Sự kiện nổi bật


Chính sách phát triển nguồn nhân lực

Hàng năm Công ty luôn đề ra mục tiêu chất sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO...