Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp

Dịch vụ thuê máy móc thiết bị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34 có khối lượng máy móc thiết bị lớn, hiện đại, đa dạng về chủng loại và ngày càng được đổi mới nâng cấp cả về bề rộng và chiều sâu nên đáp ứng thi công mọi công trình có quy mô lớn, hiện đại và phức tạp và đáp ứng mọi nhu cầu của chủ đầu tư (có phụ lục kèm theo).