Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp

Liên hệ


Địa chỉ


Địa chỉ 1:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34
164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Email :
jsc34@hancorp34.com.vn

Viết phản hồi

Phản hồi của bạn là nguồn động lực cho chúng tôi hoàn thiện hơn

Nếu bạn có thắc mắc gì, có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất có thể .

* Xin điền đầy đủ

Liên hệ