Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp

Đơn vị thành viên


Đơn vị thành viên
Đơn vị thành viên

1.Xí nghiệp Xây dựng số 1Giám đốc          : Nguyễn Quốc Vinh2. Xí nghiệp Xây dựng số 2Giám đốc          : Nguyễn Minh Thông3. Xí nghiệp Xây lắp Cơ ĐiệnGiám đốc          : Nguyễn Thị Thanh Hà4. Xí nghiệp xây dựng số 4Giám đốc          : Phan Kế Lực5. Xí nghiệp Dịch vụ xây dựngGiám đốc          : Nguyễn Văn Hạnh6. Xí nghiệp Xây dựng Hạ tầng và Công nghiệpGiám đốc          : Nguyễn Minh Toàn7. Xí nghiệp Đầu tư Xây lắp Thương mạiGiám đốc          : Nguyễn Thành Long8. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 miền nam - Công ty liên kết Tổng Giám đốc  : Nguyễn Vương Văn

Đầu tư thiết bị mới
Đầu tư thiết bị mới

Xí nghiệp Dịch vụ xây dựng quản lý bao gồm toàn bộ các thiết bị xây dựng hiện có của công tyQuản lý đầy đủ các chủng loại thiết bị phục vụ cho công tác xây dựng. Năm 2009 này, Công ty cổ phần đầu tư & Xây dựng số 34 đầu tư thêm bộ giàn khoan cọc nhồi: nhãn hiệu mới, chất lượng mới 100% với công suất lớn có thể phục được những ngôi nhà cao tầng nhất của Việt Nam.

Thành lập xí nghiệp mới
Thành lập xí nghiệp mới

Theo quyết định số 15/QĐ-CT Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 quyết định thành lập Xí nghiệp Đầu tư - Xây lắp - Thương mại trực thuộc Công ty. Ông Nguyễn Thành Long - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc xí nghiệp từ ngày 18 tháng 02 năm 2014.

Thành lập xí nghiệp mới
Thành lập xí nghiệp mới

Theo quyết định số 14/QĐ-CT có hiệu lực từ ngày 18 tháng 02 năm 2014. Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 quyết định thành lập Xí nghiệp xây dựng Hạ tầng và Công nghiệp trực thuộc công ty,do Ông Nguyễn Minh Toàn - Phó Tổng giám đốc công ty kiêm Giám đốc xí nghiệp.

Sự kiện nổi bật


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NĂM 2019

Sáng ngày 26 tháng  07 năm  2019, Công ty cổ phần đầu tư  và xây dựng số 34 đã tổ...

THI CÔNG GÓI THẦU " KHÁCH SẠN AMIANA NHA TRANG"

Ngày 18/08/2018 tại văn phòng Ban QLDA Công ty TNHH Hồ Tiên  đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng...

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NĂM 2018

Sáng ngày 22 tháng  06 năm  2018, Công ty cổ phần đầu tư  và xây dựng số 34 đã tổ...

Sự kiện nổi bật


Chính sách phát triển nguồn nhân lực

Hàng năm Công ty luôn đề ra mục tiêu chất sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO...