Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp

Sự kiện nôi bật


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NĂM 2019
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NĂM 2019

Sáng ngày 26 tháng  07 năm  2019, Công ty cổ phần đầu tư  và xây dựng số 34 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:* Báo cáo của HĐQT về các hoạt động của công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019* Đại hội cũng đã nghe báo cáo của Ban kiểm sát năm 2018, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và  tờ trình về phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.Đại hội đã tiến hành thảo luận, tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí với nội dung của các bản báo cáo và thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối bước đi đúng đắn của Ban lãnh đạo công ty.Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.Sau  đây là một số hình ảnh của đại hội:

THI CÔNG GÓI THẦU: XÂY THÔ VÀ HOÀN THIỆN XÂY TRÁT, ỐP LÁT, SƠN BẢ NHÀ THẤP TẦNG GIAI ĐOẠN 1 (GÓI 5) THUỘC DỰ ÁN  KHU NHÀ Ở TMS LAND HÙNG VƯƠNG
THI CÔNG GÓI THẦU: XÂY THÔ VÀ HOÀN THIỆN XÂY TRÁT, ỐP LÁT, SƠN BẢ NHÀ THẤP TẦNG GIAI ĐOẠN 1 (GÓI 5) THUỘC DỰ ÁN KHU NHÀ Ở TMS LAND HÙNG VƯƠNG

Ngày 04/10/2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần TMS Bất Động Sản  đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng thi công gói thầu " Xây thô và hoàn thiện xây trát, ốp lát, sơn bả nhà thấp tầng giai đoạn 1 (gói 5)"  thuộc dự án "Khu nhà ở TMS Land Hùng Vương" giữa Công ty Cổ phần TMS Bất Động Sản và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 34.Một số hình ảnh thuộc dự án: Thông tin chi tiết dự án:- Địa điểm: Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TMS Bất Động Sản- Năm thực hiện: 2018

THI CÔNG GÓI THẦU
THI CÔNG GÓI THẦU " KHÁCH SẠN AMIANA NHA TRANG"

Ngày 18/08/2018 tại văn phòng Ban QLDA Công ty TNHH Hồ Tiên  đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng thi công xây dựng “Khách sạn AMIANA Nha Trang”  giữa Công ty TNHH Hồ Tiên và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 34.Một số hình ảnh phối cảnh của khách sạn AMIANA Nha Trang:Thông tin chi tiết dự án:- Địa điểm: Đường Phạm Văn Đồng, tổ 14, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hồ Tiên.- Giải pháp kết cấu: Công trình sử dụng giải pháp móng cọc khoan nhồi, một tầng hầm, 5 tầng nổi.- Năm thực hiện: 2018.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NĂM 2018
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NĂM 2018

Sáng ngày 22 tháng  06 năm  2018, Công ty cổ phần đầu tư  và xây dựng số 34 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:*   Báo cáo của HĐQT về các hoạt động của công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018*  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018*  Đại hội cũng đã nghe báo cáo của Ban kiểm sát năm 2017, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và  tờ trình về phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.Đại hội đã tiến hành thảo luận, tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí với nội dung của các bản báo cáo và thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối bước đi đúng đắn của Ban lãnh đạo công ty.Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.Sau  đây là một số hình ảnh của đại hội:

Sự kiện nổi bật


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NĂM 2019

Sáng ngày 26 tháng  07 năm  2019, Công ty cổ phần đầu tư  và xây dựng số 34 đã tổ...

THI CÔNG GÓI THẦU " KHÁCH SẠN AMIANA NHA TRANG"

Ngày 18/08/2018 tại văn phòng Ban QLDA Công ty TNHH Hồ Tiên  đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng...

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NĂM 2018

Sáng ngày 22 tháng  06 năm  2018, Công ty cổ phần đầu tư  và xây dựng số 34 đã tổ...

Sự kiện nổi bật


Chính sách phát triển nguồn nhân lực

Hàng năm Công ty luôn đề ra mục tiêu chất sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO...