Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp

Tin cổ đông


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV

Đại hội Cổ đông thường niên nhiệm kỳ IVTheo Thông báo ngày 26 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34.Kính mời toàn thể thành viên cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên nhiệm kỳ IV của Công ty cụ thể như sau:1. Thời gian đại hôi: 08h30 ngày 10 tháng 05 năm 2021.2. Địa điểm: Hội trường Nhà hội họp Nam Thăng Long 1-3, ngõ 126 đường Khuất Duy Tiến, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.3. Nội dung:+ Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh từ năm 2015 - 2020 và dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2020 - 2025+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.+ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.4. Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà JSC34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.Số điện thoại: 024.38544752                                                Fax: 024.38545383Đăng ký tham dự Đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước 17h00 ngày 07/05/2021. Sự có mặt của Quý cổ đông sẽ giúp Đại hội thành công tốt đẹp. Trân trọng thông báo!

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NĂM 2018
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NĂM 2018

Sáng ngày 22 tháng  06 năm  2018, Công ty cổ phần đầu tư  và xây dựng số 34 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:* Báo cáo của HĐQT về các hoạt động của công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018* Đại hội cũng đã nghe báo cáo của Ban kiểm sát năm 2017, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và  tờ trình về phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.Đại hội đã tiến hành thảo luận, tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí với nội dung của các bản báo cáo và thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối bước đi đúng đắn của Ban lãnh đạo công ty.Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.Sau  đây là một số hình ảnh của đại hội:

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018Theo Thông báo  tháng 06 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34.Kính mời toàn thể thành viên cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cụ thể như sau:1. Thời gian đại hôi: 09h00 ngày 22 tháng 06 năm 2018.2. Địa điểm: Hội trường học viện chính trị khu vực I số 15 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.3. Nội dung: Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạh Sản xuất kinh doanh 2018.4. Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà JSC34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.Số điện thoại: 024.38544752                                                Fax: 024.38545383Đăng ký tham dự Đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước 17h00 ngày 19/06/2018. Sự có mặt của Quý cổ đông sẽ giúp Đại hội thành công tốt đẹp. Trân trọng thông báo!

Cuộc họp Đại hội cổ đông
Cuộc họp Đại hội cổ đông

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra thành công tốt đẹpVề dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 năm nay có mặt hơn 60 thành viên cổ đông trên tổng số gần 100 cổ đông của công ty. Thành viên cổ đông đã nhất trí 100% với Báo cáo chỉ tiêu làm việc và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Công ty hoạt động có lợi nhuận và phân chia được cổ tức cho Cổ đông.Sự đóng góp ý kiến cũng như sự biểu quyết của các thành viên cổ đông đã thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối bước đi đúng đắn của Ban lãnh đạo công ty. Với sự tin tưởng này Ban lãnh đạo Công ty thêm động lực để thực hiện mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.Cuộc họp đại hội diễn ra trong không khí vui vẻ và thành công tốt đẹp!

Sự kiện nổi bật


ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NĂM 2019

Sáng ngày 26 tháng  07 năm  2019, Công ty cổ phần đầu tư  và xây dựng số 34 đã tổ...

THI CÔNG GÓI THẦU " KHÁCH SẠN AMIANA NHA TRANG"

Ngày 18/08/2018 tại văn phòng Ban QLDA Công ty TNHH Hồ Tiên  đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng...

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NĂM 2018

Sáng ngày 22 tháng  06 năm  2018, Công ty cổ phần đầu tư  và xây dựng số 34 đã tổ...

Sự kiện nổi bật


Chính sách phát triển nguồn nhân lực

Hàng năm Công ty luôn đề ra mục tiêu chất sản xuất theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO...