Thi công xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp

Dự án đầu tư

Công ty 34 đã đầu tư được 34 dự án, bao gồm:

1. CT1

2. CT2

3. CT3